หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

 

 

ครม. เห็นชอบ 4 สัตว์สงวน

ข่าวดีในรอบสัปดาห์นี้สำหรับคนที่รักทะเลและสัตว์ทะเลคงไม่มีข่าวไหนที่ชื่นใจไปกว่า การที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มสัตว์สงวนของไทยอีกสี่ชนิด ซึ่งเป็นการเพิ่มรายชื่อครั้งแรกในรอบสามสิบปี สัตว์สงวนทั้งสี่ได้แก่
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนสองชนิดคือ
1.1 วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)
1.2 วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
2. ปลากระดูกอ่อนหนึ่งชนิดคือ ฉลามวาฬ (Rhincodon typus) และ
3. สัตว์เลื้อยคลานหนึ่งชนิดคือ เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
(ที่มาข่าว :  http://www.nationtv.tv/main/content/social/378506333/)
นอกจากนั้นในเพจของอาจารย์ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (Thon Thamrongnawasawat) ยังระบุว่ามีสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นอีก 12 ชนิดได้แก่
1. ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Manta birostris)
2. ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง (Manta alfredi)
3. ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii)
4. ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica)
5. ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni)
6. ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee)
7. ปลากระเบนราหูน้ำจืด (Himantura chaophraya)
8. ปลาโรนินหรือปลากระเบนท้องน้ำ (Rhina ancylostoma)
9. ปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis)
10. ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata)
11. ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron)
12. ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata)
และกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ชนิด คือ ปลากระเบนราหูน้ำจืดหรือปลากระเบนเจ้าพระยา (Himantura chaophraya) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ เพื่อป้องกันมิให้สูญพันธุ์และเพื่ออนุญาตให้บุคคลมีไว้ในครอบครอง ค้า และเพาะพันธุ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการออกกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งหวังว่าอีกไม่นานกฎหมายในการดูแลให้ความช่วยเหลือและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่เป็นรูปเป็นร่างจะตามมา

ข่าวโดย Bioadmin
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242