หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ
 
 

ขอแสดงความยินดีกับ

นายพชร จิตอนันตวิทยา จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้รับเหรียญทอง
นายภูรินทร์ อารีย์สว่างกิจ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับเหรียญเงิน
นายคณาธิป เลิศสัจญาณ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับเหรียญเงิน
นางสาวปัณณรีย์ บุญยืน จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับเห
รียญทองแดง

จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2559 


 
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2559
 
 
     
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242