หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

ติดต่อสาขาวิชา
โทรศัพท์ : 02-8497241, 02-8497243-45, 02-8497247-49, 02-8497251-54
โทรสาร : 02-8497242
e-mail : bio@mwit.ac.th
ช่องทางในการติดต่อกับสาขาวิชาบน Facebook : MWITS Biology Department
แผนที่แสดงที่ตั้ง สาขาวิชาชีววิทยา ตึก 3 ชั้น 3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ภาพจาก Google map)
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242