Created 01/06/2016
Last updated 04/07/2018
หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

 

ข่าวสารหน้าหลัก
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ จากสาขาวิชาชีววิทยา
         
    23/05/18   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ นักเรียน MWITS 26 ห้อง 6 และนายปารีส นิลทลักษณ์ นักเรียน MWITS 27 ห้อง 3 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ไปแข่งขัน ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2561 และขออวยพรให้นักเรียนทั้งสองประสบความสำเร็จ สมหวัง ในการแข่งขัน IBO ประจำปี 2561 ทุกประการ Cr.Olympic ipst Facebook และ TBO 15 Facebook
       
         
    21/05/18   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ยินดีต้อนรับสู่โลกของพื้นฐานสิ่งมีชีวิต (ม.4) พฤกษศาสตร์ (ม.5) และ ความหลากลายทางชีวภาพ (ม.6)
         
    10/04/18  

ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 ครูในสาขาวิชาชีววิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ และรับธงโอลิมปิกวิชาการอันเป็นสัญลักษณ์ของการรับเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป

ทั้งนี้นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2561 จำนวน 6 คน และนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. ปี 2560 ที่ตอบรับการเข้าร่วมการสอบแข่งขันอีกครั้งจำนวน 4 คน สามารถผ่านเข้าสู่รอบการเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยได้ทั้ง 10 คน โดยในปีนี้นักเรียนผู้แทนศูนย์ทั้ง 6 สามารถได้เหรียญรางวัลดังนี้

นายปารีส นิลทลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นางสาวอภิษฎา สมใจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นางสาวฉัตรดาว ลาภงามเพียร ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ ได้รับรางวัลเหรีญเงิน
นายนวิน ยั่งยืนตระกูล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นายธาดา ถิ่นธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

       
         
    29/03/18   การอบรมวิชาการ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับครู สพฐ. รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 6 เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการ และรุ่น 5 ครั้งที่ 4 เรื่อง พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2561 ณ สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
       
         
    25/03/18   การอบรมวิชาการ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับครู สพฐ. รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และรุ่น 5 ครั้งที่ 3 เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2561 ณ สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
       
         
    17/03/18   สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดกิจกรรม อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ให้กับบุคคลทั่วไประหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 โดยมี 3 หัวเรื่องคือ
1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนการสังเคราะห์ด้วยแสง การคายน้ำ และการลำเลียงน้ำเพื่อโครงงานและการทำวิจัย
2. เทคนิคการสอนและการทำปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์
3. การศึกษาสารพันธุกรรมและการสร้างเจลอิเลคโตรโฟรีซิสอย่างง่าย
       
       
         
    11/03/18   สอวน. ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 21 มีนาคม 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 29 คน
       
       
         
    11/03/18   ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรขยายผลให้กับครูจากโรงเรียน สพฐ. ในเครือข่ายฯ ซึ่งหัวข้อการอบรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
       
         
               
  ข่าวเก่า >>
ข่าวสาร บทความ จากสาขาวิชาชีววิทยา
    16/03/2018 Floating Leaf Disk Assay (YouTube : clip แนะนำการทำปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์โดยครูและนักเรียน MWITS)
    21/09/2016 เรื่องของหมีน้ำ
    25/06/2016 ครม. เห็นชอบ 4 สัตว์สงวนใหม่
    04/06/2016

ตระหนักรู้ในประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือผ่านการทำ mini-project

    03/06/2016 จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง
        ข่าวเก่า >>
ข่าวสารที่น่าสนใจ
    14/06/2016 บทความน่าสนใจจาก New York Times บอกว่า นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหายีนที่ทำให้ผึ้งตัวเมีย สามารถให้กำเนิดลูกหลานต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งผึ้งตัวผู้ หรือกระบวนการที่รู้จักกันในนาม parthenogenesis ในปัจจุบันมีการพบกระบวนการสืบพันธุ์แบบนี้ในสิ่งมีชีวิตหายขนิดเช่น เพลี้ย ผึ้ง มด ต่อ แตน งู และกิ้งก่า เป็นที่ทราบกันว่า งู Thelma snake และกิ้งก่า whiptail lizard สามารถวางไข่และให้กำเนิดลูกหลานได้โดยไม่ต้องมีตัวผู้ (virgin birth) จากการศึกษา cape bee พบว่าผึ้งงานที่เป็นตัวเมียแบบเดียวกับนางพญานั้นก็สามารถวางไข่กำเนิดให้ลูกได้เช่นกัน cape bee เป็นผึ้งที่มีรังไข่แข็งแรงกว่าผึ้งอื่นและยังสามารถเกิด thelytoky ซึ่งเป็น parthenogenesis รูปแบบหนึ่งที่มีการรวมของ daughter cells ของผึ้งตัวเมีย 2 เซลล์เข้าด้วยกันก่อนจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
click เพื่อไปยังบทความ
    04/06/2016 บทความน่าสนใจจากเวบไซท์ของวารสาร New Scientist เสนอว่า การปลูกถ่าย Brain stem cell โดยฉีด mesenchymal stem cell ที่ได้จากไขกระดูกของผู้บริจาค และสารกระตุ้นการพัฒนาเซลล์สมองจากสมองร่างทารกที่แท้ง เข้าสู่สมองของผู้ที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหลังจากมีภาวะหัวใจวาย สามารถช่วยฟื้นฟูสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวให้กลับมาทำงานได้จนผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง
click เพื่อไปยังบทความ
        ข่าวเก่า >>
Link ที่น่าสนใจ
       
 

สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242