Created 01/06/2016
Last updated 17/06/2019
หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

 

ข่าวสารหน้าหลัก
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ จากสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสต์สุขภาพ
         
      ขณะนี้ web site สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
ขออภัยในความไม่สะดวก
         
    26//03/19   ประกาศผลผู้แทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนทั้ง 6 คน ได้แก่
นายชลสิฒภ์ ชินวรากร MWIT 28 ห้อง 9
นายธนสิน เฉลิมชาติ MWIT 28 ห้อง 6
นายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล MWIT 28 ห้อง 4
นายพีรณัฐ โกสัจจะ MWIT 28 ห้อง 9
นายภัสชกพันธ์ สายชล MWT 27 ห้อง 4
นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า MWIT 28 ห้อง 6
link ไปยังประกาศ
         
    29/10/18  

เปิดภาคเรียนใหม่ 2/2561 ภาคเรียนนี้สาขาวิชาเปิดสอนทั้ง
ว31261 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ สำหรับ ม.4
ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ สำหรับ ม. 5
ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ ม.6
และวิชาเพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ แพลงก์ตอนวิทยา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา

         
    21/10/18  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วยในวันที่ 21 ตุลาคม 2561ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงานวันเปิดบ้านและมีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งทางสาขาวิชาชีววิทยาได้นำนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 คน คือ นางสาวฉัตรดาว ลาภงามเพียร นายนวิน ยั่งยืนตระกูล และนายปารีส นิลทลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีครูอรวรรณ ปิยบุญ เป็นผู้ดูแล

ผลการนำนักเรียนไปแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1.รางวัลรองชนะเลิศระดับที่ 1 ประเภทบุคคล ได้แก่ นายปารีส นิลทลักษณ์ 
2. รางวัลชมเชย ประเภททีม ได้แก่ นางสาวฉัตรดาว ลาภงามเพียร นายนวิน ยั่งยืนตระกูล และนายปารีส นิลทลักษณ์

       
         
    17/10/18  

สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดค่ายที่ 1 สอวน. (ชีววิทยา) ระหว่างวันที่ 3-17 ตุลาคม 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่ายจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยการจัดค่ายครั้งนี้ได้รีบความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนจากคุณครูของทั้งสองโรงเรียนจนลุล่วงไปได้ด้วยดี

Cr. ภาพจาก ครูแพร ครูเดือน และ Fanpage สาขาวิชาชีววิทยา

สามารถติดตามภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage สาขาวิชาชีววิทยา MWIT Biology Department (https://www.facebook.com/BioMWITS/)

       
         
    22/09/18   pdf ของ PowerPoint ประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ จภ. 22-23 กันยายน 2561
ลักษณะข้อสอบแบบ PISA
         
    05/08/18  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ร่วมกันทำโครงงานเรื่อง คัดแยกและศึกษาประสิทธิภาพของราในการลดความเข้มสีย้อมรีแอคทีฟ ซึ่งประกอบด้วย
นางสาวชุติผะดา นลวชัย ชั้น ม. 6/5
นางสาวกรกนก สมสายผล ชั้น ม. 6/5
นายชายชาญ พิทักษ์ชัยดำรงค์ ชั้น ม. 6/5
โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงานคือ นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
ซึ่งโครงงานของนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ที่ 2) สาขา biodiversity จากการนำเสนอโครงงานใน Water is Life Conference 2018 ซึ่งปีนี้มีหัวข้อในประเด็นของ Water is life, the local approach ภายใต้ความร่วมมือของ Shibuya Senior School และ Makuhari Senior High School ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560

Cr. ภาพจากครูขวัญ นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง ครูที่ปรึกษาโครงงานและผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

       
         
    23/07/18   ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ นักเรียน MWIT 26 ห้อง 6 และนายปารีส นิลทลักษณ์ นักเรียน MWIT 27 ห้อง 3 ที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2561
       
         
     
  ข่าวเก่า >>
ข่าวสาร บทความ จากสาขาวิชาชีววิทยา
    30/06/2018 Clip ปฏิบัติการการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส โดย ครูอารีย์ นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
    15/06/2018 Clip กายวิภาคศาสตร์ของไต 2 โดย ครูแจ๋ว นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
    15/06/2018 Clip กายวิภาคศาสตร์ของไต 1โดย ครูแจ๋ว นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
    16/03/2018 Clip Floating Leaf Disk Assay (YouTube : clip แนะนำการทำปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์โดยครูและนักเรียน MWIT)
    21/09/2016 เรื่องของหมีน้ำ
    25/06/2016 ครม. เห็นชอบ 4 สัตว์สงวนใหม่
    04/06/2016

ตระหนักรู้ในประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือผ่านการทำ mini-project

    03/06/2016 จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง
        ข่าวเก่า >>
ข่าวสารที่น่าสนใจ
    14/06/2016 บทความน่าสนใจจาก New York Times บอกว่า นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหายีนที่ทำให้ผึ้งตัวเมีย สามารถให้กำเนิดลูกหลานต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งผึ้งตัวผู้ หรือกระบวนการที่รู้จักกันในนาม parthenogenesis ในปัจจุบันมีการพบกระบวนการสืบพันธุ์แบบนี้ในสิ่งมีชีวิตหายขนิดเช่น เพลี้ย ผึ้ง มด ต่อ แตน งู และกิ้งก่า เป็นที่ทราบกันว่า งู Thelma snake และกิ้งก่า whiptail lizard สามารถวางไข่และให้กำเนิดลูกหลานได้โดยไม่ต้องมีตัวผู้ (virgin birth) จากการศึกษา cape bee พบว่าผึ้งงานที่เป็นตัวเมียแบบเดียวกับนางพญานั้นก็สามารถวางไข่กำเนิดให้ลูกได้เช่นกัน cape bee เป็นผึ้งที่มีรังไข่แข็งแรงกว่าผึ้งอื่นและยังสามารถเกิด thelytoky ซึ่งเป็น parthenogenesis รูปแบบหนึ่งที่มีการรวมของ daughter cells ของผึ้งตัวเมีย 2 เซลล์เข้าด้วยกันก่อนจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
click เพื่อไปยังบทความ
    04/06/2016 บทความน่าสนใจจากเวบไซท์ของวารสาร New Scientist เสนอว่า การปลูกถ่าย Brain stem cell โดยฉีด mesenchymal stem cell ที่ได้จากไขกระดูกของผู้บริจาค และสารกระตุ้นการพัฒนาเซลล์สมองจากสมองร่างทารกที่แท้ง เข้าสู่สมองของผู้ที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหลังจากมีภาวะหัวใจวาย สามารถช่วยฟื้นฟูสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวให้กลับมาทำงานได้จนผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง
click เพื่อไปยังบทความ
        ข่าวเก่า >>
Link ที่น่าสนใจ
       
 

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 028267254 และ 02-826-7270