Created 01/06/2016
Last updated 17/03/2018
หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

 

ข่าวสารหน้าหลัก
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ จากสาขาวิชาชีววิทยา
         
    17/03/18   สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดกิจกรรม อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ให้กับบุคคลทั่วไประหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 โดยมี 3 หัวเรื่องคือ
1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนการสังเคราะห์ด้วยแสง การคายน้ำ และการลำเลียงน้ำเพื่อโครงงานและการทำวิจัย
2. เทคนิคการสอนและการทำปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์
3. การศึกษาสารพันธุกรรมและการสร้างเจลอิเลคโตรโฟรีซิสอย่างง่าย
       
       
         
    11/03/18   สอวน. ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 21 มีนาคม 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 29 คน
       
       
         
    10/03/18   สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดอบรมเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Drink Drug Death ได้ที่นี่
        pdf pptx
         
    08/03/18   ครูในสาขาวิชาชีววิทยาได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง freeze dry จาก BECTHAI ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดของสาขาวิชาที่จะมาช่วยเสริมสร้างให้งานวิจัยของครูและนักเรียนชาว MWITS ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
       
         
    07/03/18  

ประชาสัมพันธ์ เอกสารงานวิจัย ผลงานจากนักเรียนที่ทำโครงงานกับครูในสาขาวิชาชีววิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษาจากภายนอกระหว่างไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 เรื่องคือ
เรื่องที่ 1 การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากสารสกัดใบชะพลูที่มีประสิทธิผลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาเหตุของการอักเสบของแผล
โดย
นางสาวอลีนา มาแสง นางสาวสิร์ดาภัทร์ ไกรภัสสร์พงษ์ นางสาวภารดี สุวรรณแก้ว นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม และดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 หน้าที่ 156-161


เรื่องที่ 2 ตาข่ายสารประกอบโพลิเมอร์และผงแร่ซีโอไลต์สำหรับดักจับแอมโมเนียในแหล่งน้ำ
โดย
นายณภัทร สุขแสงพนมรุ้ง นางสาวพิมพ์นิภา ธรรมใจอุต นางสาววชิราภรณ์ อ่อนไทย นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต และ ดร.รัฐพล รังกุพันธ์
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 15 (2560) หน้าที่ 215-223

       
         
    15/01/18   ยินดีต้อนรับ Dr.Yasushi Kusuoka ผู้เชี่ยวชาญด้าน microbial environmental research จากประเทศญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561
       
         
               
  ข่าวเก่า >>
ข่าวสาร บทความ จากสาขาวิชาชีววิทยา
    16/03/2018 Floating Leaf Disk Assay (YouTube : clip แนะนำการทำปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์โดยครูและนักเรียน MWITS)
    21/09/2016 เรื่องของหมีน้ำ
    25/06/2016 ครม. เห็นชอบ 4 สัตว์สงวนใหม่
    04/06/2016

ตระหนักรู้ในประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือผ่านการทำ mini-project

    03/06/2016 จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง
        ข่าวเก่า >>
ข่าวสารที่น่าสนใจ
    14/06/2016 บทความน่าสนใจจาก New York Times บอกว่า นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหายีนที่ทำให้ผึ้งตัวเมีย สามารถให้กำเนิดลูกหลานต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งผึ้งตัวผู้ หรือกระบวนการที่รู้จักกันในนาม parthenogenesis ในปัจจุบันมีการพบกระบวนการสืบพันธุ์แบบนี้ในสิ่งมีชีวิตหายขนิดเช่น เพลี้ย ผึ้ง มด ต่อ แตน งู และกิ้งก่า เป็นที่ทราบกันว่า งู Thelma snake และกิ้งก่า whiptail lizard สามารถวางไข่และให้กำเนิดลูกหลานได้โดยไม่ต้องมีตัวผู้ (virgin birth) จากการศึกษา cape bee พบว่าผึ้งงานที่เป็นตัวเมียแบบเดียวกับนางพญานั้นก็สามารถวางไข่กำเนิดให้ลูกได้เช่นกัน cape bee เป็นผึ้งที่มีรังไข่แข็งแรงกว่าผึ้งอื่นและยังสามารถเกิด thelytoky ซึ่งเป็น parthenogenesis รูปแบบหนึ่งที่มีการรวมของ daughter cells ของผึ้งตัวเมีย 2 เซลล์เข้าด้วยกันก่อนจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
click เพื่อไปยังบทความ
    04/06/2016 บทความน่าสนใจจากเวบไซท์ของวารสาร New Scientist เสนอว่า การปลูกถ่าย Brain stem cell โดยฉีด mesenchymal stem cell ที่ได้จากไขกระดูกของผู้บริจาค และสารกระตุ้นการพัฒนาเซลล์สมองจากสมองร่างทารกที่แท้ง เข้าสู่สมองของผู้ที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหลังจากมีภาวะหัวใจวาย สามารถช่วยฟื้นฟูสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวให้กลับมาทำงานได้จนผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง
click เพื่อไปยังบทความ
        ข่าวเก่า >>
Link ที่น่าสนใจ
       
 

สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242