Created 01/06/2016
Last updated 23/01/2018
หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

 

ข่าวสารหน้าหลัก
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ จากสาขาวิชาชีววิทยา
         
    15/01/18   ยินดีต้อนรับ Dr.Yasushi Kusuoka ผู้เชี่ยวชาญด้าน microbial environmental research จากประเทศญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561
       
    16/12/17  

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวเพียงชีวา จันทวงศ์ นักเรียน MWITS 25 ห้อง 6 และ

นางสาวอัญธิกา เกษมสุขภักดี นักเรียน MWITS 25 ห้อง 10

ที่ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จากโครงงานเรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ด้วยสารสกัดจากฝาง ในการดูแลของ ครูอารีย์ สักยิ้ม สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ รศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ตามโครงการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 "การเพิ่มมูลค่าผลผลิต คหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม" ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจัดแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจะได้นำเสนองานวิจัยต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 Cr. ครูอรวรรณ ปิยะบุญ

         
         

 

 

             
    12-22/12/17   เทศกาลนำเสนอความก้าวหน้าและสอบปิดโครงงานของสาขาวิชาชีววิทยา ในปีนี้มีโครงงานที่น่าสนใจมากมาย และการซ้อมนำเสนอกับการสอบยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นเช่นทุกปีที่ผ่านมา ขอให้นักเรียนโชคดีในการนำเสนอนะ
         
         
    06/12/17  

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวงสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ นักเรียน MWITS 26 ห้อง 6

นายภาคิน เหมกิ่งเพชร นักเรียน MWITS 26 ห้อง 3

นายธณกฤต สืบสายเจริญ นักเรียน MWITS 26 ห้อง 8

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการตอบปัญหาทางวิชาการ "ยุวชนคนรักจุลินทรีย์" ครั้งที่ 4 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 Cr. ครูทิพนาถ น้อยแก้ว

         
         
             

 

           
  ข่าวเก่า >>
ข่าวสาร บทความ จากสาขาวิชาชีววิทยา
    21/09/2016 เรื่องของหมีน้ำ
    25/06/2016 ครม. เห็นชอบ 4 สัตว์สงวนใหม่
    04/06/2016

ตระหนักรู้ในประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือผ่านการทำ mini-project

    03/06/2016 จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง
        ข่าวเก่า >>
ข่าวสารที่น่าสนใจ
    14/06/2016 บทความน่าสนใจจาก New York Times บอกว่า นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหายีนที่ทำให้ผึ้งตัวเมีย สามารถให้กำเนิดลูกหลานต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งผึ้งตัวผู้ หรือกระบวนการที่รู้จักกันในนาม parthenogenesis ในปัจจุบันมีการพบกระบวนการสืบพันธุ์แบบนี้ในสิ่งมีชีวิตหายขนิดเช่น เพลี้ย ผึ้ง มด ต่อ แตน งู และกิ้งก่า เป็นที่ทราบกันว่า งู Thelma snake และกิ้งก่า whiptail lizard สามารถวางไข่และให้กำเนิดลูกหลานได้โดยไม่ต้องมีตัวผู้ (virgin birth) จากการศึกษา cape bee พบว่าผึ้งงานที่เป็นตัวเมียแบบเดียวกับนางพญานั้นก็สามารถวางไข่กำเนิดให้ลูกได้เช่นกัน cape bee เป็นผึ้งที่มีรังไข่แข็งแรงกว่าผึ้งอื่นและยังสามารถเกิด thelytoky ซึ่งเป็น parthenogenesis รูปแบบหนึ่งที่มีการรวมของ daughter cells ของผึ้งตัวเมีย 2 เซลล์เข้าด้วยกันก่อนจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
click เพื่อไปยังบทความ
    04/06/2016 บทความน่าสนใจจากเวบไซท์ของวารสาร New Scientist เสนอว่า การปลูกถ่าย Brain stem cell โดยฉีด mesenchymal stem cell ที่ได้จากไขกระดูกของผู้บริจาค และสารกระตุ้นการพัฒนาเซลล์สมองจากสมองร่างทารกที่แท้ง เข้าสู่สมองของผู้ที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหลังจากมีภาวะหัวใจวาย สามารถช่วยฟื้นฟูสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวให้กลับมาทำงานได้จนผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง
click เพื่อไปยังบทความ
        ข่าวเก่า >>
Link ที่น่าสนใจ
       
 

สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242