Created 01/06/2016
Last updated 13/12/2017
หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

 

ข่าวสารหน้าหลัก
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ จากสาขาวิชาชีววิทยา
    31/07/17   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ MWITS 24 และนางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ MWITS 25 ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สาขาวิชาชีววิทยา ณ เมืองโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ โดยนักเรียนทั้งสองคนได้รีบรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งนี้ Cr. Facebook MWITS Biology Department
       

 

 

       

นางสาวจุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ

นางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์

 
    22/07/2017   ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ไม่เคยละทิ้งอุดมการณ์งานวิจัย ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ครูชำนาญการ สาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับเลือกเป็น ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 Cr. MWITS Gallery
         
    18/07/17   ประกาศ ขอให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโอลิมปิกทุกสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องได้ที่บอร์ดข้างโรงอาหาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
    21/06/17   ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุจีรดาวิโรจนานุวัฒน์และ นางสาวประอร ธารีบูรณ์ชัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ Cr. facebook ชมรมวิชาการ สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
       
    18/06/2017   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ในงานการประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยปี 2560 Cr. facebook Plant Science @ Mahidol University
       

นางสาวอลีนา มาแสง
นางสาวสิร์ดาภัทร ไกรภัสร์พงษ์
นางสาวภารดี สุวรรณแก้ว

นักเรียน MWITS 25

นายโอภาส พระเทพ
ครูวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา

(ลาศึกษาต่อ)

    08/06/2017   คณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก และสาขาอื่น ๆ ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ นักเรียน MWITS รุ่น 24 ผู้แทนสาขาชีววิทยา เป็นตัวแทนถวายพวงมาลัยในฐานะตัวแทนของผู้แทนประเทศไทยทั้งหมด Cr. Facebook Olympic IPST
         
  ข่าวเก่า >>
ข่าวสาร บทความ จากสาขาวิชาชีววิทยา
    21/09/2016 เรื่องของหมีน้ำ
    25/06/2016 ครม. เห็นชอบ 4 สัตว์สงวนใหม่
    04/06/2016

ตระหนักรู้ในประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือผ่านการทำ mini-project

    03/06/2016 จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง
        ข่าวเก่า >>
ข่าวสารที่น่าสนใจ
    14/06/2016 บทความน่าสนใจจาก New York Times บอกว่า นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหายีนที่ทำให้ผึ้งตัวเมีย สามารถให้กำเนิดลูกหลานต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งผึ้งตัวผู้ หรือกระบวนการที่รู้จักกันในนาม parthenogenesis ในปัจจุบันมีการพบกระบวนการสืบพันธุ์แบบนี้ในสิ่งมีชีวิตหายขนิดเช่น เพลี้ย ผึ้ง มด ต่อ แตน งู และกิ้งก่า เป็นที่ทราบกันว่า งู Thelma snake และกิ้งก่า whiptail lizard สามารถวางไข่และให้กำเนิดลูกหลานได้โดยไม่ต้องมีตัวผู้ (virgin birth) จากการศึกษา cape bee พบว่าผึ้งงานที่เป็นตัวเมียแบบเดียวกับนางพญานั้นก็สามารถวางไข่กำเนิดให้ลูกได้เช่นกัน cape bee เป็นผึ้งที่มีรังไข่แข็งแรงกว่าผึ้งอื่นและยังสามารถเกิด thelytoky ซึ่งเป็น parthenogenesis รูปแบบหนึ่งที่มีการรวมของ daughter cells ของผึ้งตัวเมีย 2 เซลล์เข้าด้วยกันก่อนจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
click เพื่อไปยังบทความ
    04/06/2016 บทความน่าสนใจจากเวบไซท์ของวารสาร New Scientist เสนอว่า การปลูกถ่าย Brain stem cell โดยฉีด mesenchymal stem cell ที่ได้จากไขกระดูกของผู้บริจาค และสารกระตุ้นการพัฒนาเซลล์สมองจากสมองร่างทารกที่แท้ง เข้าสู่สมองของผู้ที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหลังจากมีภาวะหัวใจวาย สามารถช่วยฟื้นฟูสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวให้กลับมาทำงานได้จนผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง
click เพื่อไปยังบทความ
        ข่าวเก่า >>
Link ที่น่าสนใจ
       
 

สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242